Выборы 2006 – грубые нарушения Конституционных прав граждан

 

Манипуляции с демократией

начало | архив | темники | политреформа | эксклюзив от ГУИП | референдум | RSS 2.0
  25.05.2024
  Политреформа

Версия для печати


У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України
"Про внесення змін до Конституції України"

zakon.rada.gov.ua,

06.03.03

Виходячи з виключного права Українського народу визначати і змінювати конституційний лад у державі, з метою реалізації вимог Основного Закону України щодо здійснення народовладдя, забезпечення всебічного обговорення пропозицій стосовно шляхів проведення реформи політичної системи в Україні, відповідно до статей 5, 38 і 102 Конституції України (254к/96-ВР) п о с т а н о в л я ю:

1. Винести на всенародне обговорення проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України", поданий Президентом України на розгляд Верховної Ради України, для визначення позиції громадян України стосовно питань перерозподілу конституційних повноважень між Президентом України, Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України, переходу від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління та інших основних положень проекту.

Офіційно опублікувати зазначений законопроект у газеті "Урядовий кур'єр" та видати окремою брошурою.

Звернутися до друкованих засобів масової інформації з пропозицією опублікувати законопроект для якомога ширшого ознайомлення громадян України з його положеннями.

Всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" провести протягом двох місяців з дня його офіційного опублікування.

2. Міністерству юстиції України забезпечити узагальнення пропозицій, що надходитимуть у ході всенародного обговорення законопроекту, створивши для цього відповідну робочу групу. До складу зазначеної робочої групи запросити представників Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, провідних вчених та фахівців.

За результатами узагальнення підготувати та подати до 15 травня 2003 року сформульовані пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

3. Адміністрації Президента України за участю Національної академії наук України організувати проведення у строк, визначений для всенародного обговорення, соціологічних досліджень щодо ставлення громадян України до питань перерозподілу конституційних повноважень між Президентом України, Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України, переходу від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління та інших основних положень проекту, запросивши до їх проведення Київський міжнародний інститут соціології, Центр "Соціс", Центр "Соціальний моніторинг" та Український центр економічних та соціальних досліджень імені О. Разумкова.

Про результати проведених досліджень поінформувати до 15 травня 2003 року.

4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України та Міністерству юстиції України за участю Національної академії наук України, Академії правових наук України, Товариства "Знання", інших громадських організацій, провідних вчених-юристів, політологів забезпечити проведення "круглих столів", конференцій, дискусій, зокрема на телебаченні, радіо, сторінках газет та веб-сторінках, а також інших заходів для обговорення та роз'яснення змісту положень проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", цілей та завдань його всенародного обговорення.

5. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям всебічно сприяти проведенню всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

6. Фінансове, матеріально-технічне та інші види забезпечення проведення всенародного обговорення та соціологічних досліджень покласти на Кабінет Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 березня 2003 року N 197/2003

начало | архив | темники | политреформа | референдум | RSS 2.0